Лекція 25. Основи програмування на мові Visual Basic
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 24. Програмне середовище Visual Basic
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 22. Підготовка задач для їх розв'язання на ПЕОМ
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 21. Створення форм і звітів у СУБД MS Access
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 20. Створення та використання запитів
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 19. СУБД MS Access
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 18. Загальні відомості про бази даних та СУБД
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 17. Настройка анімації та демонстрація слайдів
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 14. Використання Microsoft Excel в якості баз даних
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 13. Побудова діаграм у табличному процесорі MS Excel
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 12. Виконання обчислень у табличному процесорі MS Excel
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 11. Основи роботи у середовищі табличного процесора MS Excel
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 10. Робота з графічними об'єктами у MS Word
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 1. Введення в інформатику та комп’ютерну техніку"
Кафедра: Інформаційних систем і технологій
Лекція 23. Алгоритмізація обчислювальних процесів
Кафедра: Інформаційних систем і технологій

Сторінки