Інформаційні системи і технології у фінансах
Автор(и): Бражник Людмила Василівна, Дроботя Яна Анатоліївна
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2024
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Бакалавр
Сучасні технології фінансового менеджмент
Автор(и): Томілін, О.О., Дорогань-Писаренко, Л.О., Аранчій, Д.С.
Рік видання: 2023
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Магістр
Соціальне страхування
Автор(и): БЕЗКРОВНИЙ Олександр, ЗОРЯ Олексій.
Рік видання: 2023
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Бакалавр
Фінансово-економічний словник–довідник
Автор(и): Томілін Олексій Олександрович, д.е.н., професор, Тютюнник Юрій Михайлович, к.е.н., професор, Бражник Людмила Василівна, к.е.н., доцентка, Дроботя Яна Анатоліївна к.е.н., доцентка.
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2023
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр
Університетська освіта
Автор(и): Дорогань-Писаренко Людмила, Безкровний Олександр, Лега Ольга, Песцова-Світалка Оксана
Рік видання: 2020
Спеціальність: Політологія,
Спеціальність: Облік і оподаткування,
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Бакалавр
Фінансовий менеджмент
Автор(и): к.е.н., професорка, Аранчій В.І., д.е.н., професор Томілін О.О., к.е.н., професорка Дорогань-Писаренко Л.О.
Рік видання: 2021
ОКР: Магістр
Підготовка кваліфікаційних робіт: навч. посіб.
Автор(и): ЧУМАК Валентина, БЕЗКРОВНИЙ Олександр, БРАЖНИК Людмила, СИЗОНЕНКО Наталія.
Рік видання: 2022
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Магістр
Фінансова дія- льність аграрних підприємств: навч. посіб.
Автор(и): ЧУМАК Валентина, БЕЗКРОВНИЙ Олександр, БРАЖНИК Людмила.
Рік видання: 2022
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
ОКР: Бакалавр
Підготовка та написання кваліфікаційної роботи : навч. посіб. для здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування
Автор(и): Канцедал Н. А., Лега О. В., Пономаренко О. Г., Дорогань-Писаренко Л. О.
Рік видання: 2022
Спеціальність: Облік і оподаткування
ОКР: Магістр
Ветеринарно-медична хірургія: навч.-практ посібник
Автор(и): О.Ф. Петренко – доктор вет. наук, професор, заслужений працівник ветеринарної медицини; С.М. Кулинич– доктор вет. наук, професор кафедри хірургії та акушерства Полтавського державного аграрного університету; О. О. Петренко – канд. вет. наук; Т.Г. Панасова – канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії та акушерства Полтавського державного аграрного університету; Т.В. Звенігородська – канд. вет. наук, доцент кафедри хірургії та акушерства Полтавського державного аграрного університету.
Рік видання: 2021
Актуальні проблеми фізіології тварин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 120-річчю О. В. Квасницького
Автор(и): Автори тез
Кафедра: Технології виробництва продукції тваринництва
Рік видання: 2020
Спеціальність: технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Загальна теорія політики»
Автор(и): укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В.
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2019
Спеціальність: Політологія
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Політичні режими та політичні системи сучасності»
Автор(и): укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець С.В.
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2019
Спеціальність: Політологія
Методичні рекомендації та завдання самостійної роботи з дисципліни «Основи політології»
Автор(и): уклад. С. В. Макарець, С. М. Приходько.
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2020
Спеціальність: Політологія
Методичні рекомендації для проведення семінарських занять з навчальної дисципліни «Теорія міжнародних політичних відносин»
Автор(и): укл. Приходько С.М., Кончаковський Є.О., Макарець
Кафедра: Гуманітарних і соціальних дисциплін
Рік видання: 2019
Спеціальність: Політологія

Сторінки