Фінансова діяльність підприємств
Автор(и): Аранчій В.І., Чумак В.Д., Смолянська О.Ю., Черненко Л.В.
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Методичні рекомендації для розв’язання задач з дисципліни Соціальне страхування
Автор(и): к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович асистент кафедри фінансів і кредиту Лихопій Вікторія Іванівна
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2012
Курс лекцій з дисципліни Соціальне страхування
Автор(и): к.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Аранчій Валентина Іванівна к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович асистент кафедри фінансів і кредиту Лихопій Вікторія Іванівна
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2012
Міжнародний менеджмент
Автор(и): Паламарчук Г.А., доцент кафедри менеджменту, кандидат сільськогосподарських, доцент; Сазонова Т.О., кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту
Кафедра: Менеджменту
Рік видання: 2010
Тести з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Приклади контрольних робіт з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні вказівки з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Автор(и): Галич О.А. – к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії Миколенко І.Г. – ст. викладач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії Латиш С.Ю – ст. викладач кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії Бунецька Н.В. – асистент кафедри економіки підприємства Полтавської державної аграрної академії
Кафедра: Економіки підприємства
Рік видання: 2009
Самостійна робота з дисципліни "Внутрішній економічний механізм підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Лабораторні заняття з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Кафедра: Економіки підприємства
Лекції з дисципліни «Внутрішній економічний механізм підприємства»
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Тести з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольнї роботи з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні рекомендації з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Самостійна робота з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки