КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ
Автор(и): доктор ветеринарних наук, професор Скрипка Марина Вікторівна
Рік видання: 2012
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з патологічної анатомії сільськогосподарських тварин
Автор(и): Скрипка М.В., Сорокова В.В.
Рік видання: 2011
Методичні вказівки для проведення навчально-клінічної практики з дисципліни «Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарія»,
Автор(и): доктор ветеринарних наук, професор Скрипка М.В. кандидат ветеринарних наук, доцент Панікар І.І. кандидат ветеринарних наук Сорокова В.В.
Рік видання: 2013
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для самостійної підготовки студентів факультету ветеринарної медицини з навчальної дисципліни «Патологічна анатомія, розтин та судова ветеринарія»
Автор(и): Скрипка М.В., Панікар І.І., Заріцька А.О., Дмитренко Н.І.
Рік видання: 2011
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ З ПАТОЛОГІЧНОЇ АНАТОМІЇ, РОЗТИНУ ТА СУДОВОЇ ВЕТЕРИНАРІЇ
Автор(и): доктор ветеринарних наук, доцент М.В. Скрипка кандидат ветеринарних наук, доцент І.І. Панікар кандидат ветеринарних наук В.В. Сорокова асистент А.О. Заріцька
Рік видання: 2011
ОКР: Бакалавр
Опорний конспект лекцій з «Біотехнології у ветеринарній медицині»
Автор(и): доктор ветеринарних наук, професор Замазій А.А.
Рік видання: 2012
Агроекологія
Автор(и): Писаренко В.М. Писаренко П.В. Писаренко В.В.
Кафедра: Екології та ботаніки
Рік видання: 2007
Спеціальність: агрономія,
Спеціальність: агрохімія і ґрунтознавство,
Спеціальність: експертна оцінка ґрунтів,
Спеціальність: агромеліорація
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
ЗАХИСТ РОСЛИН Фітосанітарний моніторинг Методи захисту рослин Інтегрований захист рослин
Автор(и): Писаренко В. М. Писаренко П.В.
Рік видання: 2006
Сучасні проблеми агроекології
Автор(и): В.М. Писаренко
Рік видання: 2012
Сучасні технології у свинарстві та птахівництві
Автор(и): Войтенко С. Л., доктор сільськогосподарських наук, завідувач кафедри розведення та генетики с.-г. тварин Васильєва О. О., кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри розведення та генетики с.-г. тварин
Рік видання: 2012
Спеціальність: технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Технологія продукції молочного і м’ясного скотарства, свинарства та птахівництва
Автор(и): доктор сільськогосподарських наук С. Л. Войтенко та кандидата сільськогосподарських наук В. С. Тендітник
Рік видання: 2012
Спеціальність: технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Управління фінансовою санацією
Автор(и): Харченко Н.В., Мисник Т.Г.
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2007
Страхування
Автор(и): В.І. Аранчій, к.е.н., доцент; О.М. Краснікова, к.е.н; Л.О. Дорогань, к.е.н.; О.М. Остапенко
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2008
ОКР: Бакалавр
Ринок фінансових послуг
Автор(и): Н.В. Харченко, канд. екон. наук, доцент Т.Г. Мисник, старший викладач Я.А. Дроботя, асистент
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2007
Фінансовий менеджмент
Автор(и): канд. екон. наук, доцент Харченко Н.В., асистент Мисник Т.Г.
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2006

Сторінки