Навчально - методичний посібник для проведення семінарських та лабораторних занять з дисципліни „БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ”
Автор(и): к.б.н., доцент Некрасенко Л.А., асистенти Петренко І.І., Антонюк О.О.
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2011
Господарський облік в програмному середовищі „Б-ТУЗ”
Автор(и): З.М. Левченко, Л.А. Некрасенко, О.М. Кравець, О.В.Сіренко
Рік видання: 2009
Інформаційні системи і технології у фінансах
Автор(и): Аранчій В.І., Некрасенко Л.А., Зоря О.П., Макаренко Ю.П., Аранчій Д.С.
Рік видання: 2009
Конспект лекцій з дисципліни " Бюджетування діяльності суб'єктів господарювання"
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Навчально-методичний посібник з дисципліни "Бюджетна система"
Автор(и): доцент кафедри фінансів і кредиту, к.б.н. Некрасенко Л.А., доцент кафедри фінансів і кредиту, к.е.н. Капаєва Л.М., старший викладая кафедри фінансів і кредиту Мокієнко Т.В. асистент кафедри фінансів і кредиту Антонюк О.О.
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2011
ОКР: Бакалавр
Методичні рекомендації для розв’язання задач з дисципліни Податкова система
Автор(и): к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович асистент. кафедри фінансів і кредиту Антонюк Ольга Олександрівна
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2011
Курс лекцій з дисципліни Податкова система
Автор(и): к.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту Аранчій Валентина Іванівна к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Чумак Валентина Дмитрівна к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту Безкровний Олександр Валентинович асистент кафедри фінансів і кредиту Собчишин Віталій Миколайович
Кафедра: Фінансів, банківської справи та страхування
Рік видання: 2011
Лабораторні та семінарські заняття з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Лекції з дисципліни "Стратегія підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Анотація з дисципліни "Соціальна економіка"
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни "Соціальна економіка"
Кафедра: Економіки підприємства
Тести з дисципліни "Соціальна економіка"
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольної роботи з дисципліни "Соціальна економіка"
Кафедра: Економіки підприємства
Завдання та методичні рекомендації щодо виконання контрольної роботи з дисципліни "Соціальна економіка"
Кафедра: Економіки підприємства
Самостійна робота з дисципліни "Соціальна економіка"
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки