Ви є тут

Матеріали конференції

Автор(и): 
Автори тез
Кафедра: 
Технології виробництва продукції тваринництва
Рік видання: 
2020
Спеціальність: 
технології виробництваі переробки продукції тваринництва
Тип матеріалу: 
Автор(и): 
Редакційна колегія: Аранчій В.І., канд. екон. наук, проф.; Писаренко П.В., д-р. с.-г. наук, проф.; Кулинич С.М. д-р. вет. наук, проф.; Передера С.Б., канд. вет. наук, доцент; Самойлік М.С.д-р. екон. наук, проф.; Щербакова Н.С. канд. вет. наук, доцент; Аранчій Я.С., канд.екон. наук; Замазій А.А., д-р вет. наук,. проф.; Передера Ж.О. канд. вет. наук, доцент; Петренко М.О., канд. с.-г. наук, доцент; Коне М.С., канд. вет. наук, доцент; Лавріненко І.В., канд. вет. наук, доцент; Передера О.О., канд. вет. наук, доцент; Тітаренко О.В., канд. вет. наук, доцент; Павлов С.Л.; Назаренко В.К. Затверджено до друку Вченою радою Полтавської державної аграрної академії (протокол № 17від 23квітня 2019 р.) Відповідальний за випуск: к.в.н., доцент Передера Жанна Олександрівна
Рік видання: 
2019
Тип матеріалу: 
Автор(и): 
за заг. ред. Т.М. Лозинської, О.В. Дорофєєва.
Кафедра: 
Рік видання: 
2019
Тип матеріалу: 
Підписатися на RSS - Матеріали конференції