English for specific purposes
Автор(и): Ніколаєнко Ю.О.
Кафедра: Іноземних мов
Рік видання: 2008
Англійська мова
Автор(и): Губіна І.Г., Терновець Н.П.
Рік видання: 2008
Французька мова за професійним спрямуванням
Автор(и): В.М.Вац
Кафедра: Іноземних мов
Рік видання: 2008
Навчально-методичний посібник з розвитку усного мовлення
Автор(и): Лебедь Т.М.
Кафедра: Іноземних мов
Посібник з латинської мови з основами рецептури
Рік видання: 2007
ОКР: Бакалавр,
ОКР: Магістр,
ОКР: Спеціаліст
Навчальна програма дисципліни “Інформаційні системи і технології обліку”
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Робоча програма навчальної дисципліни “Інформаційні системи і технології організації обліку”
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2009
Питання для підготовки до заліку
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Тести для самоконтролю
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Автоматизація обліку наявності та використання основних засобів
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Методичні вказівки і тематика контрольних робіт з дисципліни „ Інформаційні системи і технології обліку”
Автор(и): Пономаренко О.Г., Приставка О.В.
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2008
ОКР: Бакалавр
Методичні рекомендації до написання курсової роботи з дисципліни „Інформаційні системи і технології в обліку”
Автор(и): Левченко З.М., Некрасенко Л.А., Приставка О.В., Кравець О.М., М’яка С.І., Ходаківська Л.О., Пугач Н.П., Сіренко О.В.
Кафедра: Організації обліку та аудиту
Рік видання: 2007
ОКР: Бакалавр
Тема 5. Використання інформаційних систем при автоматизації основних ділянок облікової роботи
Кафедра: Бухгалтерського обліку
Тема 4. Організаційно-методичні основи створення та функціонування інформаційних систем в обліку
Кафедра: Бухгалтерського обліку
Тема 3. Інформаційні технології оцінки, збору, обробки та відображення економічної інформації
Кафедра: Бухгалтерського обліку

Сторінки