Розділ 20. Економічні результати та ефективність діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 2. Предмет, метод і завдання курсу «Економіка підприємства»
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 19. Ціни і ціноутворення
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 18. Витрати виробництва і собівартість продукції (робіт, послуг)
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 17. Науково-технічний прогрес та інноваційна діяльність аграрних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 16. Інвестиційні ресурси підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 15. Нематеріальні ресурси (активи) підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 14. Авансований і власний капітал аграних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 13. Фінанси аграрних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 12. Оборотний капітал агарних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 11. Основні фонди і виробнича потужність підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 10. Матеріально-технічна база аграрних підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 1. Сільське господарство: місце та значення в економіці України
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 9. Прогнозування та планування діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 8. Товарна та цінова політика підприємства
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки