Тема 11. Проблеми і шляхи удосконалення природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 8. Регіональні еколого-господарські проблеми. Еколого-економічне районування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7. Еколого-економічні проблеми використання та охорони ресурсів атмосфери та рекреаційних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 6. Еколого-економічні проблеми використання та охорони водних, біологічних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 5. Еколого-економічні проблеми використання та охорони мінеральних, земельних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 4. Управління природокористуванням і охороною природи та їх плануванням
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 3. Зміст економічного механізму природокористування та характеристика його елементів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 2. Природні ресурси та їх оцінка в системі раціонального природокористування. Наукові основи раціонального природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 1. Предмет, методологія і завдання економіки природокористування. Екологічна криза
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 11. Проблеми і шляхи удосконалення природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 8. Регіональні еколого-господарські проблеми. Еколого-економічне районування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7. Еколого-економічні проблеми використання та охорони ресурсів атмосфери та рекреаційних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 6. Еколого-економічні проблеми використання водних та біологічних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 5. Еколого-економічні проблеми використання та охорони мінеральних, земельних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 4. Управління природокористуванням і охороною природи та їх плануванням
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки