Діагностика потенціалу підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Діагностика конкурентоспроможності підприємства та його продукції
Кафедра: Економіки підприємства
Діагностика конкурентного середовища підприємства та оцінювання стратегічного протистояння підприємств - конкурентів
Кафедра: Економіки підприємства
Робоча навчальна програма з дисципліни „Економіка природокористування”
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 9. Проблеми і шляхи удосконалення природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 8. Регіональні еколого-господарські проблеми. Еколого-економічне районування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 7. Еколого-економічні проблеми використання та охорони ресурсів атмосфери та рекреаційних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 6. Еколого-економічні проблеми використання та охорони водних, біологічних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 5. Еколого-економічні проблеми використання та охорони мінеральних, земельних ресурсів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 4. Управління природокористуванням і охороною природи та їх плануванням
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 3. Зміст економічного механізму природокористування та характеристика його елементів
Кафедра: Економіки підприємства
Тема 2. Природні ресурси та їх оцінка в системі раціонального природокористування. Наукові основи раціонального природокористування
Кафедра: Економіки підприємства
Тема: Предмет, методологія і завдання економіки природокористування. Екологічна криза
Кафедра: Економіки підприємства
Приклад контрольних робіт з дисципліни “Економіка природокористування”
Кафедра: Економіки підприємства
Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з дисципліни "Економіка природокористування"
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки