Методичні рекомендації щодо виконання курсового проекту з дисципліни "Економіка підприємства"
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 9. Персонал аграрних підприємств та продуктивність праці
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 8. Земельні ресурси сільського господарства та ефективність їх використання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 7. Планування діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 6. Управління у сільськогосподаських підприємствах
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 5. Зовнішнє середовище діяльності підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 4. Організаційно-правові форми підприємств в сільському господарстві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 3. Підприємство як суб’єкт господарювання
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 27. Реструктуризація і санація підприємств. Банкрутство і ліквідація підприємств
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 26. Економічна безпека підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 25. Спеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 24. Розширене відтворення і нагромадження в аграних підприємствах
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 23. Економічний ріст підприємства
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 22. Інтенсифікація виробництва в аграрних підприємствах
Кафедра: Економіки підприємства
Розділ 21. Якість та конкурентоспроможність продукції як фактори економічного зростання підприємства
Кафедра: Економіки підприємства

Сторінки